fbpx

Privacy statement

Privacy statement International HR Sourcing Solutions B.V.

Dit privacy statement beschrijft of, en op welke manier en voor welke doeleinden International HR Sourcing Solutions B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door of namen International HR Sourcing Solutions B.V.wanneer u onze diensten gebruikt, onze website bezoekt (sourcingsolutions.eu) of op enige andere wijze met ons communiceert of met ons in contact komt.

International HR Sourcing Solutions B.V.. is met betrekking tot uw persoonsgegevens een controller in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( “AVG”). Dit privacy statement informeert u op welke wijze wij voldoen aan onze verantwoordelijkheden in het kader van de AVG.

International HR Sourcing Solutions B.V. verzamelt persoonsgegevens van u tijdens het aangaan en verlenen van onze diensten met betrekking als handelsagent, of als u op een andere wijze contact met ons opneemt, als u een sollicitant bent, of u (bent / werkt voor) een leverancier of andere derde partij die contact heeft International HR Sourcing Solutions B.V.. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot onze website wordt hieronder onder punt 2 van onze privacy statement beschreven.

International HR Sourcing Solutions B.V. verwerkt de navolgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op de volgende wettelijke gronden:

1.A Cliënten:

 • contactgegevens: Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Communicatie: Brieven en e-mailberichten via contactpersoon;
 • Betrokkenheidsinformatie: Informatie over onze dienstverlening aan onze klanten en informatie hierover;
 • Facturatiegegevens: informatie met betrekking tot de berekening , registratie van vergoedingen en uitgaven;
 • Overige informatie; Alle andere informatie, inclusief geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht

International HR Sourcing Solutions B.Vverwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze handelsagentuur mogelijk te maken overeenkomstig de overeenkomst tussen IHRSS en haar klanten;
 2. Om vergoedingen of betalingen te berekenen of vast te leggen;
 3. Om audits of andere controles uit te voeren; en / of
 4. Het uitvoeren van match-making tussen klanten van IHRSS BV.

De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 1. De noodzaak om de overeenkomst met onze klanten uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.

Sollicitant :

 • Contactgegevens: Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Gegevens die zijn verstrek door de betrokkene, inclusief geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht alsmede gegevens met betrekking tot genoten opleiding, vorige werkgevers of andere gegevens die relevantie zijn voor de vervulling van de functie;
 • Alle andere gegevens waarvan verwerking vereist of noodzakelijk is voor de toepassing van wet- of regelgeving.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen;
 2. Voor interne beveiligingsdoeleinden; en / of
 3. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.

De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 1. De noodzaak om de overeenkomst ( of pre- contractuele overeenkomst) met de sollicitant uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.

1.B. Leverancier:

 • Contactgegevens: Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Communicatie: Brieven en e-mailberichten via contactpersoon;
 • Service informatie: Informatie over de service geleverd door onze leveranciers

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om goederen en/of diensten aan te schaffen;
 2. Om rekeningen (betalingen) bij te houden en betalingen te doen;
 3. Om (gerechtelijke) procedures te voeren;
 4. Om audits of andere controles uit te voeren; en / of
 5. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.

De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 1. De noodzaak om de overeenkomst met onze leveranciers uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.

1.C. Derden

 • Contactgegevens: Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Communicatie; Brieven en e-mailberichten van of geadresseerd aan derden;
 • Overige informatie: Alle andere informatie ontvangen van cliënt, derden of uit een openbare bron om een ​​zaak te behandelen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Communicatiedoeleinden zoals, in contact blijven en informeren over onze diensten;
 2. interne managementactiviteiten, zoals het bijhouden van rekeningen (betalingen) en het doen van betalingen
 3. Het aanbieden en verlenen van onze handelsagent diensten aan klanten;
 4. Toegangscontrole en beveiliging van onze kantoorgebouwen en websites; en / of
 5. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.

De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 1. De noodzaak om de overeenkomst met onze leveranciers uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.

Wanneer u gebruik maakt van onze services, kunnen we sommige persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om ons in staat te stellen de overeenkomst waarbij u partij bent naar behoren uit te voeren, of omdat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te delen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (gegevensverwerkers), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de voorwaarden van deze privacyverklaring via de gegevensverwerkingsovereenkomsten die we hebben gesloten met deze derde partijen.

Hieronder leggen wij voor elke categorie betrokkenen uit met welke derde partijen de persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

Cliënten:

 • Leveranciers (zoals externe vertaalbureaus, of andere experts die zich bezighouden met onze dienstverlening);
 • Partijen die betrokken zijn bij onze diensten, zoals maar niet beperkt tot gecertificeerde accountants (d.w.z.. NEN, VCA), banken en de belastingdienst in verband met G-rekeningen, potentiëlen overeenkomst sluitende partijen;
 • Andere derden, als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.

Sollicitanten:

 • Referenties die worden vermeld in de sollicitatiebrief of cv om de competenties van een sollicitant te verifiëren; en / of
 • Andere derden, als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.

Leveranciers:

 • Derden, indien de betrokkene toestemming heeft gegeven of dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.

Derden:

 • Leveranciers (zoals externe vertaalbureaus, gerechtsdeurwaarders of andere experts die zich bezighouden met onze dienstverlening);
 • Partijen die betrokken zijn bij onze diensten, zoals maar niet beperkt tot gecertificeerde accountants (d.w.z.. NEN, VCA), banken en de belastingdienst in verband met G-rekeningen, potentiëlen overeenkomst sluitende partijen;
 • Andere derden, als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.

International HR Sourcing Solutions B.V neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens onder de AVG te beschermen, onder andere door gebruik te maken van wachtwoorden, codering en back-ups.

International HR Sourcing Solutions B.V bewaart uw persoonsgegevens om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewaartermijnen. In ons boekhoudsysteem moeten bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens minimaal 7 jaar na einde van een belastingjaar worden bewaard.

U hebt mogelijk de volgende rechten onder de AVG, als betrokkene, die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
 • het recht op toegang tot uw verwerkte persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen;
 • het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere organisatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar contact@sourcingsolutions.eu of katarzyna@hrsourcing.eu of te bellen naar+31 20 215 15 00. International HR Sourcing Solutions B.V.streeft ernaar om binnen een of twee werkdagen te reageren. Om u goed te kunnen identificeren, zullen wij u vragen ons een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit te sturen, waarin uw (paspoort) foto en Burgerservicenummer zijn verborgen. We zullen deze kopie verwijderen zodra wij uw identiteit hebben geverifieerd. Houdt er rekening mee dat uw rechten niet in alle gevallen absoluut zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de rechten en vrijheden van anderen, en dat wij mogelijk niet verplicht zijn of toegestaan ​​om aan uw verzoek te voldoen. Als dat het geval is, zullen wij u hierover informeren. Neem voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens contact met ons op door een e-mail te sturen naar contact@hrsourcing.eu of katarzyna@sourcingsolutions.eu of te bellen naar+31 20 215 15 00., of kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. International HR Sourcing Solutions B.V. streeft ernaar om binnen een of twee werkdagen te reageren. International HR Sourcing Solutions B.V. streeft ernaar uw probleem op te lossen. Als u de betrokkene bent, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement voor sourcingsolutions.eu

Dit privacy statement is voor sourcingsolutions.eu.

In dit statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens voor deze website worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die via de website wordt verwerkt.

International HR Sourcing Solutions B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website.

De voor de website verwerkte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het afleiden van statistieken over het gebruik van de website.

Om dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP-adressen, de bezochte webpagina’s, van welk webadres u bent gekomen en naar welk webadres u bent vertrokken, evenals de gebruikte browser en de duur van het bezoek.

International HR Sourcing Solutions B.V vertrouwt op derden voor het ontwikkelen en hosten van de website en ook voor het hosten en exploiteren van de statistische software.

Om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te handhaven, houdt International HR Sourcing Solutions B.V passende beveiligingsmaatregelen.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u contact opnemen met International HR Sourcing Solutions B.V doormiddel van de op de website gepubliceerde contacten of bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar contact@sourcingsolutions.eu of katarzyna@sourcingsolutions.eu of te bellen naar +31 20 215 15 00. International HR Sourcing Solutions B.V. streeft ernaar binnen één of twee werkdagen te reageren.

sourcingsolutions.eu maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van sourcingsolutions.eu worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de Website bezoekt. Deze bestanden en de informatie die aan de hand daarvan wordt verwerkt, worden uitsluitend gebruikt DOEL bijvoorbeeld: statistieken over het gebruik van de website te produceren. Voor het privacy beleid van Google Analytics, kunt u deze website bezoeken Teneinde dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP adressen, de bezochte web pagina´s, vanaf welke web adres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek. U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen wijzigen via het daarvoor bedoelde menu in uw webbrowser.