fbpx

Eind februari, terwijl velen van ons nog aan het skiën waren, betrad Europa een nieuw tijdperk. Niemand wist toen dat er zoveel veranderingen zouden komen. Niemand wist dat elk land getroffen zou worden en onze economieën beschadigd zouden raken.

Vandaag de dag verandert de pandemie onze bedrijven, groot en klein. Voordat we het wisten raakten de meeste bedrijven verstrikt in de wereldwijde samenwerkingsketen. Globalisering is een nieuwe zwaartekracht. Bedrijven waar de menselijke factor een belangrijk succeselement vormt, lijden het meest.

De pandemie stopte niet alleen de stroom van gekwalificeerde arbeidskrachten door de vrije markten van de EU, maar zorgde er ook voor dat duizenden mensen terug naar hun thuisland keerden. Daar waren veel redenen voor. Emotionele zoals familie gerelateerd, angst om in het buitenland vast te blijven – maar ook pragmatische redenen zoals contracten die worden uitgevoerd zonder gegarandeerde gelijke arbeidsvoorwaarden voor buitenlanders.

In Nederland zien we nu al dat de kloof tussen ‘vraag en aanbod’ wordt steeds groter. Veel bedrijven in de arbeidsintensieve sectoren lijden aan een gebrek van personeel. De groeiende sector van de e-handel veroorzaakt niet alleen personeelstekorten binnen de sector, maar ook in de leveringsketen. Hoewel veel werkplekken in gevaar lijken te zijn, zijn er andere werkplekken ontstaan. Mensen worden geconfronteerd met een behoefte aan aanpassingsvermogen. Aanpassing vergt tijd.
Voor velen de tijd is er niet. Sommige oplossingen zijn te vinden op de nationale markt, anderen moeten wachten op heropening van de grenzen en de economie van individuele landen. Dit geldt onder meer voor de werving van gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van opgestarte projecten of het behoud van de huidige werkwijze van ondernemingen.

Wij zijn van mening dat werving op individuele basis niet het antwoord kan zijn op zo’n urgente situatie. Een doordachte koppeling van B2B-vraag en aanbod, gebaseerd op dialoog, wederzijds partnerschap en nakoming van geldende wetten, biedt oplossing. Wanneer beide partijen (de opdrachtgever en de (onder) aannemer of leverancier van ervaren arbeidskrachten) een transparante, eerlijke aanpak hanteren; waarbij de geldende normen zijn vervuld, ontstaat snelle en efficiënte oplossing. International HR Sourcing Solutions staat voor een dergelijk aanpak.

Ben je op zoek naar oplossing? We hebben er een! Registreer of stuur ons een e-mail!

sourcingsolutions.eu maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van sourcingsolutions.eu worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de Website bezoekt. Deze bestanden en de informatie die aan de hand daarvan wordt verwerkt, worden uitsluitend gebruikt DOEL bijvoorbeeld: statistieken over het gebruik van de website te produceren. Voor het privacy beleid van Google Analytics, kunt u deze website bezoeken Teneinde dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP adressen, de bezochte web pagina´s, vanaf welke web adres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek. U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen wijzigen via het daarvoor bedoelde menu in uw webbrowser.