fbpx
De pandemie heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. Zowel kleine als grotere bedrijven worden in meer of mindere mate geraakt en vooral die bedrijven waar de menselijke factor een belangrijke rol speelt in het succes van de onderneming krijgen zware klappen.

De coronacrisis bracht een halt toe aan de stroom van geschoolde arbeidskrachten op de vrije markt van de Europese Unie. Duizenden werknemers kozen ervoor om naar hun thuisland terug te keren. In Nederland zien we dat het tekort aan goede en geschoolde handwerkers snel stijgt, werknemers met de juiste kennis en kunde zijn moeilijk te krijgen. Sectoren en industrieën die veel mankracht nodig hebben om goederen en diensten te produceren hebben op dit moment een groot probleem. Gestarte projecten dreigen stil te komen liggen en werkwijzen die eerder het gewenste resultaat opleverden, moeten op de schop.

Rekrutering van individuele werknemers kost u veel tijd en energie. Waar haalt u ze vandaan en hoe regelt u alle formaliteiten snel en correct in deze buitengewone situatie? Dat is geen eenvoudige opgave en Sourcing Solutions denkt graag met u mee. Wij bieden een B2B oplossing waarbij we uw onderneming koppelen aan een bedrijf dat een compleet team aan gekwalificeerde arbeidskrachten op korte termijn kan leveren.

Meer weten? Lees hier meer over onze missie en visie.

sourcingsolutions.eu maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van sourcingsolutions.eu worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de Website bezoekt. Deze bestanden en de informatie die aan de hand daarvan wordt verwerkt, worden uitsluitend gebruikt DOEL bijvoorbeeld: statistieken over het gebruik van de website te produceren. Voor het privacy beleid van Google Analytics, kunt u deze website bezoeken Teneinde dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP adressen, de bezochte web pagina´s, vanaf welke web adres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek. U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen wijzigen via het daarvoor bedoelde menu in uw webbrowser.